The Bridge - Institut i Formimit Profesional
Skip to content

Zbuloni dhe zhvilloni me ne aftësitë tuaja, siguroni të ardhmen

Ne, tek ‘The Bridge’, jemi të bindur që gjithkush mund të bëjë punë të mrekullueshme dhe të marrë në këmbim shumë kënaqësi. Ne ju ndihmojmë t’ia dilni.
Ne krijojmë lidhjen ndërmjet shkollës dhe tregut të punës duke vlerësuar, ristrukturuar, përshtatur dhe koordinuar njohuritë e marra në shkollë ose praktikë.
The Bridge ofron trajnime për udhërrëfyes turistikë, udhëheqës udhëtimesh dhe sipërmarrës që synojnë të ushtrojnë veprimtari në fushën e turizmit.

TRAJNIMET TONA